درباره موسسه کیهان شناسی «نصر»

موسسه اختر شناسی و علوم ماورائی «نصر»

موسسه ی کیهان شناسی نجوم ایرانیان که سالها به ترویج و پیشرفت علوم کیهانشناسی می پرداخت سرانجام

در دی ماه ۱۳۹۴ با تغییر نام به موسسه اخترشناسی و علوم ماورائی نصر گام جدیدی را در

عرصه ی اخترشناسی و تطبیق آن با علوم غریبه برداشت که با موافقت و مخالفت بسیاری از افراد در این حوزه سرانجام اولین دوره ی اخترشناسی بر پایه ی علوم غریبه و کشف رمزهای آن را آغاز کرد.

اکنون با تفسیر نحوه و چگونگی اجرای صحیح ادعیه و طلسم سعی در هدایت این موضوع به سمت استفاده ی صحیح و هوشمندانه از این دانش خدادی را دارد.

کانال تلگرام موسسه اخترشناسی و علوم ماورایی نصر

کانال تلگرام طلسم یازده (طلسم11) telesm11

در کانال تلگرامی موسسه نصر سعی بر این شده تا با حقایق علوم ماورائی در بستری علمی آشنا شوید.

با قرار دادن طلسمات و ادعیه ی مفید در بستر علم اخترشناسی و اجرای آنان در زمان مناسب میتوان روی دیگری را از علم کواکب و دعانویس نشان داد.

اجرای کلیه ی ادعیه و طلسمات برپایه ی اخترشناسی

آموزش های موسسه ی ستاره شناسی نصر:

آموزش ستاره شناسی و استفاده از ابزار در سطع مقدماتی و پیشرفته

آموزش بدست آوردن موقعیت و ارزیابی کامل ستاره و طالع فرد

آموزش انواع طلسم و دعا و نحوی استخراج آن

موسسه اختر شناسی و علوم ماورائی نصر

موسسه اختر شناسی و علوم ماورائی نصر

دعا و طلسم

 

موسسه نجوم ایرانیان

موسسه نصر

نجوم ایرانیان

کانال تلگرام موسسه نجوم ایرانیان

کانال تلگرام نجوم ایرانیان

سایت نجوم ایرانیان

کانال تلگرام نجوم ایرانیان

nojoomiranian

دعا و طلسم