زار چیست

زار چیست

زار چیست تعاریف متفاوتی از زار وجود دارد ولی در کل به اصل مطلب اشاره میکنیم.

در ابتدا میگوییم  که موسسه ستاره شناسی نصر هیچگونه وابستگی به

فرقه ی خاصی نداشته و صرفا برپایه ی علم ستاره شناسی اقدام به تولید ادعیه مینماید.

زار یا هوا یا هر اسمی دیگر در اصل همان جن است و از آتش است.

وجود جن و یا ورود آن به زندگی انسان هیچ خیر و برکتی را بهمراه ندارد.

بهتر است بدانیم که ابلیس و تمامی جنیان در پیشگاه خداوند قسم یاد کردند که

نسل انسان را تباه و نابود کنند.

هدف از آموزشهای ما شناخت و درک بهتر و استفاده صحیح از ادعیه در بهتر شدن زندگی است.

زار در لغت به معنی حال آشفته و بد است.

مراسم زار

مراسم زار یا مراسم دگه در اصل مراسمی جهت بیرون کردن زار از بدن شخص است.

در مراسمی به عنوان دگه با ایجاد نوعی آهنگ خاص و اشعاری به زبان آفریقایی و عربی اقدام به

پایین آوردن زار کرده و از او میخواهند که بدن شخص تسخیر شده را ترک کند.

مراسم دگه دارای شرح جالبی ست که جدایی از مطلب زار نیست برای درک بهتر موضوع زار و مراسم آن مقاله ی دگه را دنبال کنید.

 

«مشاهده مقاله ی دگه»

دعا و طلسم

کانال تلگرام طلسم یازده (طلسم11) telesm11